ความหมายของระบบปฏิบัติการ

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ

แนวคิดการทำงานของ

     ระบบปฏิบัติการ

การเรียกระบบ (System call)

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมการทำงานเบื้องต้น

แบบทดสอบ

กลับสู่หน้าหลัก

             เมื่อวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เปลี่ยนไปเราต้องการกลุ่มโปรแกรมช่วยงานที่มีความสามารถสูงกว่าซีสเต็มซอฟต์แวร์ เช่น ช่วยจัดการแบ่งปันการใช้อุปกรณ์ หรือทรัพยากรต่างๆในระบบและควบคุมจังหวะการทำงานของโปรแกรมทั้งหลายที่กำลังรันอยู่เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเป็นต้น และรวมเอาการทำงานในส่วนของซีสเต็มซอฟต์แวร์ไว้ในตัวโปรแกรมด้วย เราเรียกชื่อกลุ่มของโปรแกรมที่ช่วยจัดการให้การรันโปรแกรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และควบคุมการทำงานของเครื่องนี้ว่าระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า OS

            ระบบปฏิบัติการหรือ OS นี้อาจจะเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเฟิร์มแวร์ (firmware) หรือผสมผสานกันก็ได้ โดยเป้าหมายการทำงานของ OS คือสามารถช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ก็ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ นั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่มี OS เราก็ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ หรืออาจใช้ได้ด้วยความลำบาก

            ซอฟต์แวร์ OS จะหมายถึง OS ที่เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับฮาร์ดแวร์ OS ก็จะเป็น OS ที่ถูกสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ของเครื่องด้วย มีหน้าที่เช่นเดียวกัน แต่เหตุผลในการสร้างฮาร์ดแวร์ OS ก็เพราะมันสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าซอฟต์แวร์ OS แต่ฮาร์ดแวร์ OS ก็มีข้อเสียคือ การปรับปรุงแก้ไข OS นั้นยุ่งยากอาจทำไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีราคาแพงอีกด้วยบางครั้งการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ OS อาจหมายถึง การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็เป็นได้ ดังนั้น OS ทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ OS เนื่องจากสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ได้ง่าย สำหรับในหนังสือเล่มนี้ถ้ากล่าวถึง OS แล้วโดยมากจะเป็นซอฟต์แวร์ OS