ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดการร่วมบำเพ็ญกุศล
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
———————————————————–

ติดต่อส่วนบริการต่าง ๆ
• ด้านพิธีการและพิธีสงฆ์ 0812574648
• ด้านต้อนรับและอำนวยความสะดวก 0817174430
• ด้านการจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 0898636224
• ด้านการจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน 0815928318

การจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
กำหนดให้จองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2562
• แจ้งความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 4336 3799, 0 4336 3804
โทรสาร 0 4336 3291 ในวันและเวลาราชการ
จองออนไลน์คลิก

การร่วมสมทบดอกไม้จันทน์เพื่อประกอบในพิธี
แจ้งความประสงค์ร่วมสมทบดอกไม้จันทน์ ได้ที่ นางนันทิยา บุญเปียง หรือ นางสาวจีรภา มหาไชย งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 2 โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 159,140 หรือ โทรศัพท์มือถือ 089-6191250 หรือ 095-1783728 และโปรดนำส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

สำนักงานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ที่ 16 อาคารคณะแพทยศาสตร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3799,0 4336 3804
โทรสาร 0 4336 3291

2,299 total views, 2 views today