กำหนดการ

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง (พระอารามหลวง)  ณ บริเวณด้านหลัง พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒

——————————————-

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

เวลา  ๐๖.๐๐ น.           เคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดจากคณะแพทยศาสตร์ไปยัง

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา  ๑๓.๐๐ น.           เคลื่อนสรีรสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) ไปยัง

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา  ๑๖.๓๐ น.           คณาจารย์และนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมกัน

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา  ๑๗.๐๐ น.           พิธีขอขมาครูใหญ่

เวลา  ๑๙.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

วันที่ ๒๒ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา  ๑๐.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา  ๑๑.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมงาน

เวลา  ๑๔.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา  ๑๗.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา  ๑๗.๓๐ น.           พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา  ๑๙.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เวลา  ๐๖.๓๐ น.           พระภิกษุ สามเณร และศิษยานุศิษย์พร้อมกัน ญาติครูใหญ่ลงทะเบียน

พร้อมรับเกียรติบัตร

เวลา  ๐๗.๐๐ น.           พิธีตักบาตรแด่ พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมงาน

เวลา  ๐๘.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา  ๐๙.๐๐ น.           ทอดผ้าบังสุกุล โดย ผู้แทนญาติครูใหญ่

เวลา  ๑๐.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา  ๑๑.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มาร่วมงาน

เวลา  ๑๔.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา  ๑๗.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา  ๑๗.๓๐ น.           พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา  ๑๙.๐๐ น.           พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ สามเณร พร้อมญาติครูใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธัมมฺธโช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
เวลา 09.20 น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 12:45 น. ข้าราชการ แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ นักศึกษาชาย หญิง ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทาน ซึ่งเจ้าหน้าที่เชิญมาถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
เวลา 13.00 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่ง
เวลา 13.10 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา 13.20 น. ประธานนักศึกษาอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่
เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรบังสุกุล / ประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 13.40 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
เวลา 15.00 น. เคลื่อนร่างครูใหญ่ ไปยังฌาปนสถานตามวัดต่าง ๆ
เวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสนามบินขอนแก่น
เวลา 16.50 น. พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 9 ไตร
เวลา 17.15 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
เวลา 17.15 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์อ่านประวัติพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
เวลา 17.19 น. นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 17.25 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากฌาปนสถานชั่วคราวฯ
เวลา 17.30 น. ผู้แทนพระองค์วางดอกไม้จันทน์ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เวลา 17.40 น. ผู้แทนพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และผู้แทนแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 9 ท่าน วางดอกไม้จันทน์
เวลา 18.00 น. พิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ตามขนบอีสานโบราณ
เวลา 18.30 น. ฟ้อนส่งสรีรสังขารหลวงพ่อสู่สรวงสวรรค์
เวลา 19.15 น. พิธีขอขมาพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
เวลา 22.15 น. ถวายเพลิงจริง สรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ ฌาปนสถาน ชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น (ประธานในพิธี คือ พระเถระชั้นผู้ใหญ่จำนวน 2 รูป)

หมายเหตุ การแต่งกาย
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น: ชุดปกติขาวสวมปลอกแขนไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป: ชุดสุภาพไว้ทุกข์

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๓๐ น.            ญาติครูใหญ่พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา ๐๗.๐๐ น.            พิธีทำบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่

เวลา ๐๗.๐๐ น.            เดินทางไปจังหวัดหนองคาย

เวลา ๑๐.๐๐ น.            เดินทางถึงลานท่าเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) หนองคาย

– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร

– นำหีบเถ้าอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ลงเรือลอยอังคาร

– ลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)      ณ บริเวณพระธาตุหล้าหนอง พระธาตุกลางน้ำ แม่น้ำโขง วัดธาตุ จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ    วันที่ 29 มกราคม 2562       – ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์

– ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ

35,774 total views, 2 views today