เชิญชวนทำดอกไม้จันทน์ ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทำดอกไม้จันทน์และรับบริจาคดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ด้วยอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ประดับและดอกไม้จันทน์ ในคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และพุทธมณฑลอีสาน

เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในกิจกุศลดังกล่าว จึงขอเชิญชวนทำดอกไม้จันทน์ กำหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ ดอกกุหลาบ และดอกพุทธรักษา และขอรับบริจาคดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีการเคารพสักการะแด่ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณปริสุทโธ) โดยมีจุดบริการส่วนกลาง สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทน์ 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร จุดที่ 2 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนำส่งได้ที่ นางนันทิยา บุญเปียง หรือ นางสาวจีรภา มหาไชย งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 2 โทรศัพท์ 043-202407 ต่อ 159,140 หรือ โทรศัพท์มือถือ 089-6191250 หรือ 095-1783728 และโปรดนำส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016568&l=th

364 total views, 3 views today

ธ.ค., 25, 2018

0

SHARE THIS