อบรมการเตรียมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีการดิจิทัล (Digital)

อบรมการเตรียมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีการดิจิทัล (Digital)

ขอเชิญคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเสนอชื่อฯ เข้าร่วมอบรม การเตรียมการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยวิธีการดิจิทัล (Digital) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตรงข้ามComplex)