ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ


ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บันทึกเทปการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61

ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566 ของคณะกรรมการสรรหาฯที่ชี้แจงต่อประชาคมมข.เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 61