ปฎิทินกำหนดการ กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566

ปฎิทินกำหนดการ กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566
ปฎิทินกำหนดการ กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562-2566