ขอเชิญ รับฟังการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 1 ส.ค. 61 นี้

ด่วน ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ

รับฟังการชี้แจง “กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

โดย ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะกรรมการฯ

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น