กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

โปรแกรมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37  “มอดินแดงเกมส์”
คลิกดูได้ที่
http://mordindaenggames2018.sat.or.th/Schedule-dwt.asp