กำหนดการพิธีปิด (9 มิ.ย. 61)

กำหนดการพิธีปิด
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2561
ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
************************************

เวลา 13.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ
เวลา 13.40 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีปิดเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 13.50 น. ขบวนป้าย “มอดินแดงเกมส์” เข้าสู่บริเวณพิธีปิดการแข่งขัน
– รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ
กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน
– รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานในพิธีปิดกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
– พิธีเชิญธงชาติไทย ธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และธงมอดินแดงเกมส์ ลงจากยอดเสา
– พิธีดับไฟ ในกระถางคบเพลิง
– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 15.00 น. เสร็จพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *