ที่พัก

1. ข้อมูลโรงแรมที่พัก  2561

2. รายละเอียดการบริการที่พักภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์)
วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561

1. การจัดที่พัก
1.1 จัดที่พักแยกประเภทเป็น หอพักชายและหอพักหญิง หอพักแต่ละอาคารมี 4 ชั้น
1.2 จัดผู้เข้าพักห้องละ 2 คน
1.3 ภายในห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศ / ไม่มีพัดลม
1.4 อาคารหอพักเป็นห้องน้ำรวม

2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าที่พักช่วงการแข่งขันกีฬาบุคลากร ฯ ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561
อัตราคนละ 800 บาท (เหมาจ่ายตลอดช่วงการแข่งขัน)
ชำระค่าที่พัก ณ วันลงทะเบียนเข้าพัก ตามจำนวนที่จอง

2.2 ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก อัตราดอกละ 100 บาท ทั้งนี้จะจัดกุญแจให้ห้องละ 1 ดอก
(จะคืนเงินมัดจำเมื่อนำกุญแจห้องพักมาคืนในวันที่ลงทะเบียนออก)

3. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
ภายในห้องพัก
– เตียงนอนพร้อมฟูกที่นอน
– ชุดเครื่องนอน ( หมอน / ปลอกหมอน / ผ้าปูที่นอน)
– ตู้เสื้อผ้า
– โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้

ภายในหอพัก
– เครื่องทำน้ำเย็น
– ห้องดูโทรทัศน์
– ห้องอ่านหนังสือ
– เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
– ห้องน้ำ (แบบรวม)
– ร้านมินิมาร์ท

4. ค่าปรับกรณีเครื่องนอนชำรุด / สูญหาย สถาบันที่เข้าพักเป็นผู้รับผิดชอบ

ราคาอุปกรณ์เครื่องนอน
อุปกรณ์เครื่องนอน ค่าเสียหาย / สูญหาย หมายเหตุ
ที่นอน , ที่นอนปิกนิก 1,200  บาท / ผืน
หมอน 120  บาท / ใบ
ปลอกหมอน 120  บาท / ใบ
ผ้าปูที่นอน 300  บาท / ผืน

 

5. ค่าปรับกรณีเกิดวัสดุ-อุปกรณ์ ภายในห้องพักชำรุด / สูญหาย สถาบันที่เข้าพักเป็นผู้รับผิดชอบ

ราคาอุปกรณ์เครื่องนอน
อุปกรณ์ ค่าเสียหาย / สูญหาย หมายเหตุ
กุญแจลูกบิด 250  บาท / ชุด
หน้าต่างมุ้งลวด  200  บาท / บาน
กุญแจห้องพัก 100  บาท / ดอก
กระจกบานเกล็ด 50  บาท / บาน

 

ข้อกำหนดการเข้าพักในหอพัก

1. การเข้า – ออกหอพัก ผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัว (ID CARD) ต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพักทุกครั้งที่มีการเข้า – ออกภายในอาคารหอพัก

2. ข้อปฏิบัติของผู้เข้าพัก
2.1 ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นหอพักหรือเข้าพักในห้องพัก
2.2 ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย ต่อเติมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำห้องพัก
2.3 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณอาคารหอพัก
2.4 ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนผู้อื่น
2.5 ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ส่อเป็นการอนาจาร ซึ่งเป็นที่เสื่อมเสียวัฒนธรรม
2.6 ห้ามนำสุรา/ของมึนเมา/สิ่งเสพติดต้องห้ามใด ๆ เข้ามาในบริเวณหอพักและต้อง
ไม่เสพสุรา/ของมึนเมา/สิ่งเสพติดต้องห้าม หรือเมาสุราอาละวาดภายในบริเวณหอพัก
2.7 ห้ามเล่นการพนัน
2.8 ห้ามนำบัตร (ID CARD) ของตนให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด
2.9 ควรล็อคประตูห้องพักทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก
2.10 ต้องนำขยะมาทิ้งในที่ที่จัดให้เท่านั้น
2.11 ผู้เข้าพักต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในบริเวณหอพัก

3. การใช้อุปกรณ์เครื่องนอน
3.1 ต้องใช้ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนทุกครั้ง
3.2 ห้ามรีดผ้าบนที่นอนโดยเด็ดขาด

4. การติดต่อกองอำนวยการอนุกรรมการฝ่ายที่พัก
ติดต่อได้ที่กองบริการหอพักนักศึกษา
สำนักงานชั้นล่างหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26 โทรศัพท์ 043 – 202841

** กรณีเกิดเหตุด่วน ฉุกเฉิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก (นักศึกษาช่วยงาน) ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการ ประจำที่ชั้นล่างของอาคารหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง
** กรณีผู้เข้าพักลืมกุญแจห้องพัก ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก (นักศึกษาช่วยงาน) ของแต่ละหอพักเป็นผู้เปิดห้องพัก

หมายเหตุ
1. หากจำนวนผู้เข้าพักจริงน้อยกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ ฝ่ายที่พักฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าที่พักตามจำนวนที่แจ้ง
2. ฝ่ายที่พักฯ จะบริการจัดห้องพัก พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ได้แก่ ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน เท่านั้น ผู้เข้าพักต้องจัดเตรียมผ้าห่มมาเอง
3. แต่ละสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดผู้เข้าพัก

ติดต่อประสานงานการเข้าพัก

• รองประธานกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
นางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ
โทร. 043-202841 , 081-5929202

• กรรมการและเลขานุการฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
นางเพ็ญนภา ชนะทัพ
โทร. 043-202841 , 081-5929202