กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนวันทำการแข่งขัน

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนวันทำการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่ ชนิดกีฬา วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่
1 กรีฑา  3 มิถุนายน 2561  13.30 – 16.00 น. ห้อง 3103 อาคารพิเชษฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
2 ว่ายน้ำ  1 มิถุนายน 2561  10.00 – 12.00 น. ห้องประชุมมอดินแดง 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
3 ฟุตบอล  1 มิถุนายน 2561  14.00 – 16.00 น. ห้อง 7011 อาคารเรียนรวมคณะเกษตรศาสตร์
4 วอลเลย์บอล  1 มิถุนายน 2561  13.00 – 16.00 น. ห้อง 7012 คณะเกษตรศาสตร์
5 เซปักตะกร้อ  1 มิถุนายน 2561  14.00 – 16.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
6 เทนนิส  2 มิถุนายน 2561  14.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 3 อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
7 เทเบิลเทนนิส  4 มิถุนายน 2561  13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 1 (ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) คณะเภสัชศาสตร์
8 แบดมินตัน  1 มิถุนายน 2561  13.30 – 16.00 น. ห้อง 5101 คณะเกษตรศาสตร์
9 วอลเลย์บอลชายหาด  1 มิถุนายน 2561  13.00 – 16.00 น. ห้อง 7012 คณะเกษตรศาสตร์
10 เปตอง  2 มิถุนายน 2561  13.30 – 16.00 น. ห้อง 1507 คณะศึกษาศาสตร์
11 ลีลาศ  2 มิถุนายน 2561  13.00 – 16.00 น. ห้อง VM1206 คณะสัตวแพทยศาสตร์
12 ฟุตซอล  1 มิถุนายน 2561  14.00 – 16.00 น. ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล  กลกิจ
13 กอล์ฟ  6 มิถุนายน 2561  09.00 – 12.00 น. ห้อง 7011 อาคารเรียนรวมคณะเกษตรศาสตร์
14 จักรยานเพื่อสุขภาพ  2 มิถุนายน 2561  09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
15 สนุกเกอร์-บิลเลียด  2 มิถุนายน 2561  13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
16 หมากกระดาน  2 มิถุนายน 2561  13.30 – 16.00 น. ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 ตะกร้อลอดห่วง  4 มิถุนายน 2561  14.00 – 16.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี
18 แอโรบิก  4 มิถุนายน 2561  09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

2/6/2561