กำหนดการงานเลี้ยงรับรองและพิธีรับมอบธง (2 มิ.ย. 61)

กำหนดการงานเลี้ยงรับรองและพิธีส่งมอบธง
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
************************************

เวลา 18.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 19.30 น. พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่งานและวัตถุประสงค์การจัดงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวต้อนรับในฐานะสถาบันเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
การแสดง วง KKU Band คณะศิลปกรรมศาสตร์
เวลา 20.30 น. พิธีส่งมอบธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 37 ให้กับเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 38
– การแสดงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 37
– การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 38
เวลา 21.30 น. การแสดงวงลูกทุ่งหมอลำ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 22.30 น. เสร็จสิ้นพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *