ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา รุ่นกีฬา

• ประกาศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

ประกาศ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เรื่องชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (ฉบับปรัปรุง)

1-01 กรีฑา

1-02 ว่ายน้ำ

1-04 ฟุตบอล

1-05 วอลเลย์บอล

2-01 เซปักตะกร้อ

2-04-เทนนิส

2-05 เทเบิลเทนนิส

2-06 แบดมินตัน

2-11 วอลเลย์บอลชายหาด

2-12 เปตอง

2-14-ลีลาศ

2-15 ฟุตซอล

2-17-กอล์ฟ

2-19 จักรยาน

2-20 สนุกเกอร์ – บิลเลียด

3-03 หมากกระดาน

4-02 ตะกร้อลอดห่วง

5-03-แอโรบิก