มข.เปิด “มอดินแดงเกมส์” ต้อนรับด้วยวัฒนธรรมอีสาน อบอุ่น สุดอลังการ

 เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

เริ่มแล้ว! มข.เจ้าภาพจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา สกอ. มอดินแดงเกมส์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37  “มอดินแดงเกมส์”  

กำหนดการพิธีปิด (9 มิ.ย. 61)

กำหนดการพิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ************************************ เวลา 13.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ เวลา 13.40 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีปิดเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลา 13.50 น. ขบวนป้าย “มอดินแดงเกมส์” เข้าสู่บริเวณพิธีปิดการแข่งขัน – รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน – รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีปิดกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” – พิธีเชิญธงชาติไทย ธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา […]