เริ่มแล้ว! มข.เจ้าภาพจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา สกอ. มอดินแดงเกมส์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37  “มอดินแดงเกมส์”  

เริ่มจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน  โดยมี รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) และผู้แทนนักกีฬาจาก 69 สถาบันการศึกษา ร่วมการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมาแล้ว 3 ครั้ง จากการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันขนาดใหญ่ดังกล่าวจึงมีความมั่นใจว่า การได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 ภายใต้ชื่อ“มอดินแดงเกมส์”นี้ มีความพร้อมทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านสนามการแข่งขัน ด้านการคมนาคม ด้านโรงแรมที่พัก ด้านความปลอดภัยและการพยาบาล  ซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่ ที่จังหวัดขอนแก่น และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมด้านการจัดการจราจร การขนส่งและการเดินทางของนักกีฬา ที่พักนักกีฬา ระบบรักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพ และจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตาม “มอดินแดงเกมส์” ยังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการจัดการแข่งขันต่อไป” รศ. เพียรศักดิ์ กล่าว

โดยในวันนี้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาหลัก 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ปักตะกร้อ ฟุตซอล  ท่านสามารถติดตามผลการจับสลากสายการแข่งขัน และข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37  “มอดินแดงเกมส์”ได้ที่เว็บไซต์ https://web.kku.ac.th/mor-dindaeng-games-2018/

สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 ภายใต้ชื่อ“มอดินแดงเกมส์”นี้ประกอบด้วยนักกีฬาจาก 69 สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ แข่งขัน 18 ชนิดกีฬา มีฝ่ายดำเนินงาน 16 ฝ่าย  ชิงเหรียญรางวัลกว่า 3,823 เหรียญ  โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 9 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *