สรุปผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

หมายเหตุ: เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย อาวุโสชาย และตะกร้อลอดห่วง จะใช้การจับสลากแบ่งสายในวันประชุม ผจก ทีม ก่อนแข่งขัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *